Patella Luxation (PL)

Patella betyder knæ på latinsk og luxation er når noget kan bevæges, altså PL = bevægelige knæ. Nu skal knæ jo kunne bevæges:-), men det der menes er, at de kan bevæges for meget og katten kan dermed dels få smerter, dels få problemer med, at gå korrekt. Hvis en enkelt del i kroppen ikke fungere optimalt, så kan det betyde, at der er andre dele som derved bliver belastet og det er både du som ejer og din dyrlæge interesseret i at undgå.

Der er flere grader af PL og afhængigt af hvor svær grad den PL er som din kat har, kan din dyrlæge enten operere katten og/eller give den lidt smertestillende. I nogle tilfælde har katten vænnet sig til at have PL og når dens knæ "hopper ud af led", laver katten et vrid med benet, hvorved knæet "hopper" tilbage på plads. Dette kan dog på langt sigt forårsage slidgigt i knæet og hoften, og man bør derfor altid tale med dyrlægen om der skal eller kan gøres noget, for at give katten en god livskvalitet.


PL inddeles i flg. grader:


Borderline: Højre/venstre Patella kan ved et let vrid/dislokation af benet med hælen pejende udaf bringes lidt ud af led, uden at man lægger kræfterne i.


Grad 1: Højre/venstre Patella lukker utilstrækkerligt og kan vrides/dislokeres ud af led, når man vrider benet med hælen pejende udaf, uden at man lægger kræfterne i.


Grad 2: Højre/venstre Patella vrides/dislokeres ud af led, til højre eller venstre, bare ved at katten går.


Grad 3: Højre/venstre Patella er permanent dislokeret/ude af led, men kan sættes tilbage i led manuelt.


Grad 4: Højre/venstre Patella er permanent dislokeret/ude af led og kan ikke sættes tilbage i led manuelt.


Forfatter: Gyldenløve