Når du køber kat

     


 
 

Minimum 12 uger - det er lov , læs HER


Indtil for få år siden var det en gængs opfattelse, at killinger var salgsklare fra det øjeblik, de ikke længere dier hos deres mor, dvs. ved 8 ugers alderen. Hvis man skulle have kat, blev man anbefalet at få katten så ung som muligt, for at den kunne knytte sig rigtigt nært til én.

Men man er dog heldigvis blevet klogere, for den salgsklare alder afhænger af andre ting, og der er flere faktorer, som spiller ind i afgørelsen af, hvornår en killing kan skifte hjem og ejer.

I en killings normaludvikling gennemgås 4 faser:


 • Den Infantile periode: 0-2 ugers alderen. Killingen er optaget af føde og søvn.

 • Den transitionelle periode: 2-5 ugers alderen. Killingen begynder voksenadfærd vedrørende fødeoptagelse og bevægelser. Den udviser umodne former for socialadfærd.

 • Socialiseringsperioden: 5-9 ugers alderen. Killingen begynder ved 4-5 ugers alderen at optage fast føde og er ved 8-9 ugers alderen uafhængig af modermælken, dvs. naturligt fravænnet. Det er i denne periode alle primære sociale bindinger knyttes. Samtidig er det i denne periode, killingen er mest åben for nye ting og miljøer.

 • Den juvenile periode: 9-16 ugers alderen. Killingens motoriske evner modnes. Socialiseringsperioden anses for at være den allervigtigste for et godt ejer-kat-forhold. Det er i denne periode, at killingen binder sig til egen og andre arter gennem leg og erfaring, og killingen vænnes til sine omgivelser. På dette tidspunkt sker der store adfærdsændringer.

Gennem tidlig social leg med et kuld søskende lærer killingen, hvad smerte er, og hvor meget smerte killingen kan påføre andre. Den lærer at kontrollere tænder og kløer samt andre motoriske færdigheder. Og sidst, men ikke mindst, lærer den at kommunikere.

En killing, der tages fra moderen, før den juvenile periode er afsluttet, vil udvise adfærdsmæssige mangler af forskellige art senere hen, bl.a. i værste fald aggression overfor både egen og anden art. Det være sig mennesker eller dyr. Parrings- og moderadfærd påvirkes, da katten ikke genkender andre katte som egen art.

Hvad legeadfærden angår, vil killingen rette denne mod ejeren. Killingen har et naturligt behov for at kunne udvikle sine færdigheder gennem leg med et kuld søskende og andre katte, men når sådanne ikke findes, bliver mennesket substitut.
Dette er ikke at foretrække, for killingen lærer bedst fra egen art, hvor langt den kan gå – straffen kommer prompte.

Hvor gerne ejeren end vil, kan det være meget svært at være legekammerat. Af frygt for at skade killingen bliver afstraffelsen ofte for blid i forhold til det, den burde være, for at svare til den behandling en anden kat ville give killingen. Killingen lærer så ikke at hæmme sit bid eller at trække klørene ind i tide. Resultatet bliver, at katten i sit voksne liv bliver meget voldsom i sin adfærd generelt. Dette opfattes som regel ikke som et problem hos katteejere, så længe der er tale om en killing, der opfører sig lidt vel aggressivt. Det er en udbredt opfattelse, at sådan er killinger. Men når killingen bliver til kat, bliver rifter til flænger, og adfærden opfattes som uacceptabel og bliver et problem. Det er i de fleste tilfælde et menneskeskabt problem, for oftest er katten en bevidst anskaffelse, hvor det er et menneske, der har bestemt sig for at fjerne killingen fra dens moder for tidligt; på et tidspunkt hvor killingen ikke er færdigudviklet.

Det første, man skal sikre sig ved køb af en killing, er altså, at socialiseringsperioden er overstået. Med andre ord: Killingen skal være MINIMUM 12 uger.

Det næste krav, der skal være opfyldt, er, at socialiseringen er forløbet tilfredsstillende. Killingen skal helst været blevet konfronteret med en masse af dagliglivets oplevelser lige fra støvsugning, høj musik, højrøstethed mm., så den ikke senere stresses af disse oplevelser. Den skal have været i kærlige menneskehænder dagligt, og helst i flere end 2. En killing, der slet ikke har været i menneskehænder i socialiseringsperioden, bliver med al sandsynlighed sky overfor mennesker som voksen.

Vær eventuelt selv med til at præge din fremtidige killing: Vælg opdrætter og killing på et tidligt tidspunkt. Så kan du selv følge med i udviklingen af killingen, og killingen lærer dig at kende i socialiseringsperioden. Det kan ikke være bedre.

_____


10 gode råd - før du køber


 1. Er i, som familie eller par enige om, at I skal have en kat - da en kat kræver pleje og omsorg i mange år frem i tiden.
 2. Er det tilladt at have kat der hvor I bor og har I pladsen ? Hvilke muligheder og faciliteter har I til katten. 
 3. En Maine Coon kat har brug for enten store kradsetræer eller en løbegård - hvor den kan lege og kravle omkring. En maine Coon killing har brug for andet end menneske selskab - og helst et andet dyr som har et tilsvarende kontaktbehov og aktivitetsniveau.
 4. En maine Coon kat har som alle andre dyr brug for, at blive tjekket af en dyrlæge mindst en gang om året. Bl.a. for at blive vaccineret og for at få tjekket dens generelle sundhedstilstand - her i blandt dens tænder.
 5. En maine coon kat er en meget renlig kat og vil derfor gerne at, dens katte bakke bliver rengjort mindst en gang om dagen - har du tiden det til. Ligeledes er de nogle små vand pjaskere og dypper deres poter ned i vandskålen, vandglas mv., hvilket ofte medfører, at der ligger små pytter med vand på gulvet eller bordet. Vandet bliver derfor også beskidt og fyldt med bakterier....og skal derfor skiftes et par gange om dagen.....har du overskuddet til det?
 6. En maine Coon kat har en vidunderlig pels, men den kræver pleje for at se smuk ud - nogen skal børste ofte andre en gang om ugen....Ligeledes kræver en smuk pels - god og nærende mad - som Royal Canin og andre produkter som kan købes hos opdrætteren eller dyrelægen.
 7. Det er vigtigt, at I har set begge forældrene  - samt at killingerne og de øvrige dyr på stedet ser sunde og raske ud - samt har et godt temperament. 
 8. Sørg for at killingen er blevet vaccineret, ormebehandlet og dyrelæge tjekket mindst en gang. Dette skal fremgå af killingens sundheds bog.
 9. Hvad er killingen vant til, at spise og hvad er godt for killingen at spise - så det kan udvikle sig og blive en stor og lækker kat. Opdrætteren - kan vejlede jer samt evt. skrive en kostplan til killingen.
 10. Sidst men ikke mindst - køb aldrig en killing uden stamtavle (hvis det er en racekat i vil have - det er jeres eneste garanti for, at det er en ægte MCO,NFO eller hvad race det nu er i søger