HCM, Hypertrofisk Cardiomyapati© Katteri GYLDENLØVE, Carli Hækkerup, December 2004

Ordforklaring: Hypertrofi = abnormal fortykkelse, Cardio = hjerte, myopati = muskellidelse.


HCM har været kendt inden for katte i mere end 30 år. Det er efterhånden blevet klart, at sygdommen ses mere i nogle racer end i andre. Det kan være, at enkelte racer er mere disponeret for sygdommen, hvorfor vides endnu ikke, men det kan også være, at der ikke er blevet screenet for sygdommen i nogle racer, fordi opdrætterne ikke tror/ved, at sygdommen kan forefindes i racen. Specielt de sidste par år er Maine Coon blevet screenet for HCM, da der har været en del tilfælde af HCM inden for netop denne race. Herudover ses HCM hos Siameser, British Shorthair, Perser, Bengal, Ragdolls og Norske skovkatte. Og ikke at forglemme huskatten.

HCM er en hjertesygdom, hvor hjertemuskulaturen primært overudvikles i venstre side af hjertet. Hjertemuskulaturen fortykkes således, at volumen inde i hjertet mindskes, dette betyder, at hjertets evne til, at pumpe blod rundt i kroppen reduceres. HCM hos kat har den samme arvegang som hos mennesker. HCM er en arvelig autosomal dominant sygdom, med ufuldstændig pennetrans og variable ekspression. Og hvad betyder det så? Det betyder, at det er en dominant arvelig sygdom, der ikke nedarves kønsbundet, og som ikke altid kommer til udtryk, men når sygfommen kommer til udtryk, så er det i forskellige sværhedsgrader. Desværre vides det endnu ikke hvor mange gener der er defekte i DNA-et, for at HCM kommer til udtryk. På nuværende tidspunkt vides det, at hos mennesker er omkring 10 gen-par indvolveret.

HCM kan give forskellige symptomer, nogle katte med HCM kan være symptomfri, i flere år, hvor dyret virker helt normal, og i disse tilfælde ses der pludselig død, uden forudgående varsel. I de tilfælde hvor dyret får symptomer på HCM, kan der bl. a. ses besvimelsesanfald, svaghed, motionsintolerance og vejrtrækningsbesvær, samt pludselig bagpartslammelse, som forårsages af en blodprop der sætter sig og blokerer blodforsyningen til bagparten. Dog kan der også her ses pludselige dødsfald.

HCM kan både være arvelig og erhvervet, men den arvelig form kommer oftest hurtigere til udtryk, altså hos det unge dyr. Den erhvervet form ses hos middelalderende samt ældre katte over 6 år, som en sekundær d. v. s. følgesygdom af forhøjet stofskifte (hyperthyreoidisme).

HCM kan diagnosticeres ved hjælp af ekkokardiografi. Dette er en ultralydsskanning af hjertet, hvor tykkelsen af hjertevæggene måles og der vurderes om der evt. ses uregelmæssigheder imens hjertet arbejder.

Hvis en kat bliver diagnosticeret med HCM, så bør forældrene, søskende og andre tæt relateret familiemedlemmer til pågældende kat skannes, for at finde ud af hvor katten har arvet sygdommen fra. Som opdrætter er det vigtigt, at vide præsist hvor de defekte gener kommer fra, således at opdrætteren i fremtiden kan undgå, at bruge de ramte katte i avlen. Det er i dag den eneste mulighed vi har for at undgå, at sprede de syge gener i vores avlspopulation.
 

I forbindelse med skanningen inddeles skanningsresultatet i 3 kategorier:


1. HCM-fri/HCM negativ

2. Grænsetilfælde (Equivocal)/også kaldet OBS

3. HCM positiv


En skanning er *kun* et øjebliksbillede, som fortæller hvordan kattens hjerte ser ud lige nu! Det er derfor vigtigt, at når først katten er skannet en gang, at man følger denne skanning op og bliver ved med at skanne katten livet ud, evt. kan man bruge følgende retninslinier:

Optimalt skal katten være 3 år inden der skannes første gang, men i forbindelse med avlskatte anbefales der fra dyrlæger, at katten skannes første gang inden den anvendes i avl. Hvilket i praksis vil betyde at katten skal skannes første gang ved 1 - 1 ½ årS alderen og derefter skannes katten årligt indtil det fyldte 3. år. Det anbefales, at skanne katten igen når den er ca. 5 år gammel og det er ønkeligt, at katten skannes efter det fyldte 8. år. Ved tilfælde af HCM, d. v. s. en kat der testes til at være et grænsetilfælde eller positiv, bør tages ud af avlen, men for racens skyld BØR man re-teste katten udfra de ovenskrevne kriterier. Desuden er det i egen interesse, at skanne katten, for at følge udviklingen af sygdommen, sådan at der i samråd med dyrlægen, evt. kan gribes ind og medicinere katten hvis den får behov derfor, således at en grænsetilfælde/positiv  kat stadig kan leve et langt og godt katteliv.

Det har i enkelte tilfælde vist sig, at en kat der ved en skanning viser sig, at være et grænsetilfælde, ved en senere skanning blive testet fri for HCM.

Vil du læse mere kan du søge yderligere information her!

Her kan du se en dansk ordforklaring for forkortelserne i den blanket de fleste dyrlæger bruger.

Udarbejdet i December 2004 af Carli. Dette dokument er underlagt © og må ikke kopies under nogen form.
 

Min begrundelse for at skanne vores skovkatte for HCM:

I sommeren 2004 blev vi gjort opmærksom på HCM i NFO, da der dukkede flere tilfælde op af HCM, både herhjemme og i udlandet. Fra starten af i DK, var det *kun* hos nogle katte med den samme hankat som far, at man så HCM, men jo flere spørgsmål vi stillede til de opdrættere som vi kender i udlandet, des mere blev vi klar over, at HCM også var fundet hos katte som IKKE var umiddelbart i familie med bemeldte hankat.

I Danmark har man en gruppe af dyrlæger som har lavet en såkaldt ekko-gruppe og den består hovedsagligt af dyrlæger som interessere sig for hjertesygdomme/lidelser indenfor katte og som desuden deltager i forskellige kurser og foraer, for at lære mere om netop disse sygdomme/lidelser. I Sverige har man i en del år kørt et såkaldt HCM-projekt indenfor Maine Coon racen, og det går ud på, at man har taget en skanningsform fra USA og brugt som skabelon når man skannede Maine Coonerne for HCM. Det er en standardiseret form som gør, at de resultater man får, bliver aflæst så korrekt som muligt, men da en skanning altid er åben for tolkning, bliver resultatet kun nøjagtig og tæt på virkeligheden, hvis det er en dyrlæge som har erfaring i at lave og aflæse skannings resultatet. Det er derfor meget vigtigt, at den dyrlæge der udføre skanning ved hvad han/hun har at gøre med!

Selv har vi valgt at få skannet i Sverige. Det er der flere grunde til. I starten var det meget svært, at få oplyst noget som helst om HCM i Danmark, samt at finde en dyrlæge med den fornødne erfaring, så da en veninde i Sverige kunne henvise til en af de dyrlæger, der er direkte tilknyttet det svenske Maine Coon-projekt, slog vi til. Dyrlægern er Torkel Falk og udover at han skanner vores katte for HCM, bliver de også skannet for PKD, får taget røntgen-billeder for at få fastslået deres HD-status, samt undersøgt for Patella Luxation. Næsten alle vores katte er gjort klar til Sverige alligevel, så da vi skulle afsted første gang krævede det kun, at de fik en ormekur hos dyrlægen og så kunne vi tage afsted. 14 katte blev testet og stor var vores lettelse da *kun* 1 viste sig at være et grænsetilfælde. Siden har vi været afsted mange gange, både med nye katte og katte der skulle re-skannes, da man ikke kan nøjes med kun at skanne en kat en gang.

LIFE (tidligere kendt som KVL) har Jørgen Koch desuden startet et DNA-projekt hvor de vil prøve, at identificere de gener der kan give HCM i Maine Coon, Norske Skovkatte og British Korthår og vi har valgt, at deltage med vores katte samt opfordre vores killingekøber til også at deltage. Når projektet slutter vil vores katte igen blive skannet hos Torkel i Sverige.

I Marts 2007 var Norsk Skovkattering og Maien Coon klubben i Danmark værter ved 2 foredrag omkring HCM på LIFE. Selve foredragene og den artikel der efterfølgende blev skrevet og bragt i begge klubbers medlemsblade kan ses her!

Vi har desuden lavet en liste over de katte vi har fået skannet samt de af vores afkom der er skannet. Listen kan ses her.

Tilføjelse anbefalet af Jørgen Koch at oplyse om:

Hvis en kat pludselig dør og man har mistanke om, at det evt. kan være HCM der er årsagen, så er det vigtigt, at katten obduceres af en erfaren patolog, f. eks. Elvang på KVL, eller at patologen som MINIMUM vejer hjertet, da hjertets vægt i sig selv kan give et hint om det er HCM der er årsagen. Et kattehjerte, uanset race, bør ikke veje over 25 gram, og hjerter der vejer enten 25 gram eller mere, vil indikere, at katten desværre har haft HCM. Jeg vil gerne understrege, at hvis ens kat dør uden forudgående varsel, så er det altid en god ide, at få foretaget en obduktion, så den præsise årsag kan blive foreslået og selvfølgelig helst af en erfaren patolog.