FIP

Bedre kendt som smitsom bughindebetændelse. Smitsom bughindebetændelse er en alvorlig virussygdom, som i langt de fleste tilfælde har en dødelig udgang. Symptomer på smitsom bughindebetændelse er ikke specifikke. Der kan forekomme gradvist vægttab, nedsat appetit, sløvhed og nedstemthed. Der kan komme væske i bughulen, så katten får en meget udspilet bug. Der kan også være væske i brysthulen, som giver problemer med vejrtrækningen. Ved mistanke om smitsom bughindebetændelse kan dyrlægen tage en prøve fra bughulen og se om den væske der er er gul/gullig. Hvis væsken er gul/gullig er det formentlig FIP i udbrud. Desværre har man ikke en sikrere test i øjeblikket. De fleste dyrlæger tror desværre stadigvæk, at en blodprøve med et højt titer-tal er lig med FIP, men det er langt fra tilfældet. Kattens titer-tal kan være forhøjet af mange grunde, f. eks. stress eller en anden sygdom den kan have i kroppen, som måske kan helbredes. De fleste dyrlæger som tror at et forhøjet titer-tal er lig med FIP, vil anbefale, at katten aflives, men da det altså ikke er sikkert, at det er FIP, bør man gå til en anden dyrlæge og få en ny vurdering af katten inden man foretager sig noget så drastisk som at aflive den.

Det er i dag ikke muligt at helbrede katte, der har smitsom bughindebetændelse i udbrud og hvis katten har smitsom bughindebetændelse i udbrud, vil dens tilstand gradvist forværres, og dens levetid vil være kort.

Smitsom bughindebetændelse forårsages af en såkaldt coronavirus. Den findes i to former. En form hvor kontakt med virus giver anledning til en forbigående tarmbetændelse, og en mere alvorlig form hvor kontakt med virus giver anledning til sygdommen smitsom bughindebetændelse. Smitten overføres katte imellem, fordi virussen udskilles gennem afføringen. Som omtalt findes der to former for coronavirus. Når man tager blodprøven til måling af antistoffer mod virus, vil der ikke kunne skelnes mellem de to virus. I teorien kan en rask kat godt have et højt indhold af antistoffer mod coronavirus uden at have smitsom bughindebetændelse. Derfor skal man altid sammenholde en stor mængde antistoffer med de symptomer, katten har. Men derfor er det stadigvæk IKKE 100% sikkert, at katten har FIP.

Katte med et stærkt immunforsvar vil være i stand til at bekæmpe virussen og dermed sygdommen. Nogle katte er ikke i stand til at bekæmpe virussen helt. Sygdommen kommer ikke i udbrud, men ligger og lurer. Hvis der senere opstår en svækkelse af immunforsvaret, f. eks. stress eller katten får en anden sygdom, så kan sygdommen dukke frem til overfladen og blive skæbnesvanger for katten.

Alle katte er modtagelige for sygdommen, men smitsom bughindebetændelse ses først og fremmest hos katte mellem 3 måneder og 3 år. Smitsom bughindebetændelse forekommer især, hvor mange katte er samlet. Det skyldes en større risiko for virus-udskillelse og smitte, og ikke mindst skyldes det et højere stressniveau hos kattene. Jo højere kattenes stressniveau er, des mere svækkes deres immunforsvar, så de bliver mere modtagelige for sygdom. Risikoen for smitsom bughindebetændelse med en enkelt kat i huset er anslået at være 1:5000.

Forfatter: Gyldenløve