Den sidste rejse skal foregå med respekt - Her kan du finde en liste over danske dyregravpladser og dyrekrematorier. Har du kendskab hvilepladser som ikke er med her, må du meget gerne skive en pb. til admin.


Dyregravpladser og krematorier i Danmark


Dyregravpladser

Foreningen "Dyrenes Mindegrave"
Glamsbjergvej 5, 2720 Kastrup
Tlf.: 38 88 16 93. Hverdage 9-16

Foreningen "Dyrenes MindegraveFyns Dyregravplads
Lørupvej, 5750 Ringe
Tlf.: 62 27 23 14


Dyrekirkegården "Dyrenes Mindelund"
Kolding Tvedvej 88

6000 Kolding
Tlf.: 29200909

www.dyrekirkegaarden.dk

 

Dyrenes Mindelund - Løvhøj
Priorsløkkevej, 8700 Horsens
Tlf.: 75 64 57 15


Dansk Dyreværns Dyregravplads
Tinghaven 5, 8310 Tranbjerg
Tlf.: 86 29 01 37


Trend begravelsesplads for Kæledyr
Lounsvej 57, Louns, 9640 Farsø
Tlf.: 98 63 84 33


Dyrekrematorier

Ada Kæledyrs Krematorium
Højvangsvej 15, 2640 Hedehusene
Tlf.: 43 55 11 55


Ada Kæledyrs Krematorium

Kæledyrskrematoriet "Glenstrupgård"
Glenstrupsøvej 19, 8990 Fårup
Tlf.: 86 45 20 43


Ranbøldal Kæledyrskrematorie