Calici virus

Det er en af de mest kendte katteviruser og den er stort set umulig at undgå når man har kat. Man har i mange år vaccineret mod netop calici-virus, men desværre har vaccinerne ikke fulgt med den udvikling som calicien har været igennem. Lige som så mange andre vira, har calici-virussen muteret og derfor er der i dag enkelte calici-virus varianter som vi IKKE kan vaccinere vores katte imod. Samtidig har calici nemt ved at overleve udenfor værtsdyret og dermed øges risikoen for, at vores katte bliver smittet. Som med så mange andre vira er der ingen behandling mod den, vi kan kun vaccinere vores katte og holde dem i optimal kondition, via god fodring og minimum udsættelse for stress og andre situationer som kan øge risikoen for, at vores katte kan få calici-virus udbrud. Har katten calici-virus i sig kan det bl. a. komme til udtryk i form af tandkødsbetændelse som, ubehandlet, kan føre til gingivitis. Gingivitis er kronisk tandkødsbetændelse som evt. kan holdes nede med antibiotisk-behandling, der dog ikke helbreder katten, da antibiotika virker på bakterier men ikke på virus. I rigtig grelle tilfælde kan den eneste "behandling" af svær gingivitis være, at trække nogle eller alle kattens tænder ud:-(
Katteinfluenza er en samlet betegnelse for infektionssygdomme i de øvre luftveje hos katte. 40-45% af tilfældene skyldes smitte med herpesvirus og 40-45% skyldes smitte med calicivirus. I de resterende tilfælde skyldes smitten infektion med chlamydia.


Forfatter: Gyldenløve